توسعه تبليغاتی و بازاريابی

امروزه كه رسانه‌ها بيش از هر زمان ديگری نقشی ناسخ و نفوذ كننده دارند، برقراری ارتباطی واضح، متمركز و پايدار امری بسيار مهم است. ما می‌توانيم در زمينه حمل پيامهای بسيار مؤثر با راهكارها و اهداف مشخص با شما همكاری كنيم. به بيان ديگر ما به شما كمك می‌كنيم كه از روشی كه خودتان می‌خواهيد به هدف مورد نظرتان برسيد. هنگاميكه هزينه‌ها و خطر بكارگيری سرمايه بلاست و اهداف نيز بلند پروازانه‌اند تنها يك راه حل مشخص برای بازاريابی وجود نخواهد داشت. شركت مرواريد قاره‌ها با همكاری به شما در مشخص كردن اهداف و توسعه راه‌حلهای مؤثر و نوين ياری می‌رساند.

همانطور كه آگاهی بخش مهمی در يك برنامه ارتباطی است، بكارگيری عمليات نيز هدف نهايی به حساب می‌آيد. از هدايت توجه عمومی به سوی وب سايت شما تا فروش بالا و حمايت از ايده‌های نوين به نتايجی خواهيم رسيد كه ترازنامه شما را بهبود می‌بخشد.

- طراحی و توليد وسايل ارتباط جمعی و بروشورهای چند برنامه بازارهای بين‌المللی را به ما بسپاريد.

- به طراحی و نيازمنديهای تبليغاتی خود و آماده سازی برنامه‌های تبليغی و اجرای آنها توجه داشته باشيد.

- رسانه مورد نظر را انتخاب كرده و بودجه تبليغاتی را آماده كنيد.

- ابزارهای جنبی هتل خود را مانند كارت‌ها، خبرنامه‌ها و بروشورهای الكترونيكی تهيه نمائيد.

- رقابتهای جلب توجه عمومی را طوری طراحی كنيد كه مخصوص سرمايه شما باشد و با شبيه‌ سازی بازار و اجازه حضور آزادانه شما را در آن فراهم كنند.

شركت مرواريد قاره‌ها با در اختيار داشتن دانش و راهكارهای مناسب و با ارائه ايده‌های نوين و ابتكاری سرمايه شما را مجدداً به گردش در می‌آورد.

مزايای اصلی اين كار مسائل :

- بهره‌گيری از خدمات كلی بدون نياز به پرداخت قيمت كامل خدمات

- تبليغات هدفمند و مؤثر

- و صرفه‌جويی در زمان و هزينه در عين رونق كار می‌باشد.


نقشه سایت | تماس با ما | مشاوره ویژه | خدمات غذا و نوشیدنی | خدمات هتل داری | درباره ما

 
Design by : Morvarid Ghareha Inc