بازاريابی اينترنتی

وارد نمودن نام و اطلاعات مربوط به يك هتل در يك سايت بازاريابی به زمان و دانش قابل توجهی احتياج دارد و با وجود صدها سايت رايگان و غير رايگان اتخاذ تصميم مناسب بسيار مشكل خواهد بود.

چرا وقت خود را برای ايجاد پايگاه بازاريابی اينترنتی هدر می‌دهيد در حاليكه می‌توانيد اين كار مشكل را به متخصصان اين رشته واگذاريد. ما با دريافت كمترين هزينه می‌توانيم هتل شما را در جاده موفقيت قرار دهيم. اغلب مردم بر اين باورند كه تنها هتلداران زنجيره‌ای تمامی عمليات بازاريابی را انجام خواهند داد. اما واقعيت اين است كه عمليات يا اصلاً به مرحله عمل نمی‌رسد و يا به درستی انجام نمی‌ شوند. اما ما دارای تجربه و دانش بازاريابی هتل شما در اينترنت هستيم.

- كارت‌ها و خبرنامه‌های الكترونيكی، پيشنهادات متقابل، ابزارهای كنترل محتوا، تحقيقات شبكه‌ ای و فرمهای بررسی، همه و همه در اختيار شما خواهد بود. زيرا محدوديتی در بازاريابی الكترونيك وجود ندارد.

- بازاريابی پستی الكترونيك يكی از آسانترين و به صرفه‌ترين راههای ارتباط با كاربران است. فرق نمی‌كند كه شما نخواهيد تنها يك كارت ساده الكترونيكی ارسال كنيد و يا روش رقابتی مادام و ثابت طراحی نمائيد. ما طراحی و پخش كار را به عهده می‌گيريم و حتی نرخ پاسخ به تبليغات و بازاريابی را رد يابی می‌ كنيم و حتی می‌توانيم در كنترل و تنظيم منابع اطلاعاتی به شما ياری رسانيم.

- اطلاعات كاری و سرمايه شما را به روز كرده و بر روی شبكه قرار خواهيم داد.

- شركت مرواريد قاره ها با استفاده از اطلاعات موجود بر شبكه در مورد هتل شما و با نمايان‌تر كردن ويژگيهای خاص و امتيازات شما كار شما را رونق می‌بخشد و رزروهای فصلی را بعهده می‌ گيرد.

- با اضافه كردن صفحات جديد به وب سايت شما هميشه آنرا تازه و به روز نگاه خواهيم داشت.

 

منابع اينترنتی :

هزاران سايت اطلاعاتی مسافرتی مختلف وجود دارد كه صدها سايت آن حاضرند بطور رايگان اسامی هتلها را در ليست خود قرار دهند. انتخاب سايت مورد نظر يكی از مشكل‌ترين مراحل بازاريابی اينترنتی می‌باشد. انجام اين مراحل سخت را به ما واگذاريد.

انواع تقسيم‌ بندی :

- ليست مسافرتی دولتی

- گروههای مسافرتی بين‌المللی خارجی ( FIT )

- سايتهای عمده فروشی

- صفحات مزايده

- ليست‌های مستقيم

- ليست‌های پولی

- ليست كردن در ازای دريافت حق فروش


نقشه سایت | تماس با ما | مشاوره ویژه | خدمات غذا و نوشیدنی | خدمات هتل داری | درباره ما

 
Design by : Morvarid Ghareha Inc