روابط عمومی

اغلب رقابت در جلب روابط عمومی يكی از مشكل‌ترين قسمت‌های كار هتلداری يا رستوران است. متخصصان، سابقه‌ای درخشان در پوشش دادن رسانه‌ها و توسعه ارتباطات دارند.

درطول دهه گذشته صنعت گردشگری كاملاً متحول شده است. رقابتهای افزون، پيشرفتهای فنی و روشهای آماری متغير آنرا تبديل به حرفه‌ای دارای قواعد مسئووليتی ويژه كرده است.

شركت مرواريد قاره‌ها پيشتاز اين تحولات به شمار می‌آيد و با روشهای قابل اكفا، سريع و زيركانه خود تعريف جديدی از روابط عمومی ارائه داده است يعنی: بازاريابی رسانه‌ای. بازاريابی رسانه‌ای متفاوت از روشها و سياستهای قديمی روابط عمومی به شيوه سنتی و سنتزی از بازاريابی آگاهانه و دانش رسانه‌ای است. با استفاده از اين روش به جای اينكه با عملكرد غير فعالانه تنها به انتظار پاسخ مثبت به آگهی‌ها و نشر خبر نامه‌ های خود باشيد، می‌توانيم از اهداف بازاريابی شما با رقابت‌هايی به صرفه و هدفمند حمايت كنيم.

شركت مرواريد قاره‌ها با طراحی گرافيكی، تهيه مطالب و تهيه و توزيع آنها به سرعت در اين زمينه تحولی بزرگ پديد می‌آورد و می‌تواند مهارتهای روابط عمومی را با رقابت‌های متقابل سازگار كند.

از جشن سالگرد شركت تا مهمانی بازگشايی آن، اتفاقات يا وقايع با اهميت و يا پخش تلويزيونی در محل، ما می‌توانيم با ارائه برنامه‌ای سطح آگاهی و هيجان را بالا برده و در مدت زمان كوتاهی فروش را افزايش دهيم.

شركت مرواريد قاره‌ها با همكاری نزديك با مشتريان خود قادر به گسترش خدمات مصرف كننده با ارائه روشهای فروش، نمايشگاههای تجاری، برنامه‌های برانگيزنده تجاری و پروژه‌ها و تحقيقات متعدد است. شركت مرواريد قاره‌ها مشاورانی با تجربه و عملياتی منظم، مناسب و پاسخگو را فراهم خواهد كرد. كاركنان ما با حضور شبانه روزی خود در تمام طول هفته در صورت بروز هر اشكالی در خدمت شما خواهند بود و می‌توانند منابع ارتباطی و اطلاعاتی را كنترل كرده و در مسائل ملی و محلی به ياری شما بيايند. به علاوه اعتقاد شركت ما بر آمادگی مداوم است: ما با ارزيابی سياستهای موجود شركت شما عوامل اجرايی را در امر ارتباطات و رسانه‌ها آموزش خواهيم داد و روند فعاليت‌های شما را مشخص خواهيم نمود.

به علاوه ما تمامی مراحل تهيه ايده كلی، نوشتن، ويرايش و توليد بروشورها، خبرنامه‌ ها، دعوت نامه‌ها، عمليات پستی و تبليغاتی شما را بر عهده خواهيم گرفت.

مزايای اصلی اين كار شامل :

- صرفه‌جويی در هزينه

- پوشش ملی و بين‌المللی

- حمايت و پشتيبانی كامل و وفاداری به مشتری خواهد بود.


نقشه سایت | تماس با ما | مشاوره ویژه | خدمات غذا و نوشیدنی | خدمات هتل داری | درباره ما

 
Design by : Morvarid Ghareha Inc